Farum OKs Jubilæumsløb - 15. maj 2022

Løbsindbydelse
Jubilæumsfejring kl. 14:30
Instruktion
Deltagerliste
Resultatliste
Lerbjerg

Lerbjerg, Ravnsholt Skov
Kilde: vestrehus.dk
Combineering
Hovedsponsor for Farum Orienteringsklub

printvenlig printvenlig
  

Jubilæumsløb i Ravnsholt Skov

Instruktion

Se Deltagerlisten i menuen t.v.Se deltagertlisten via menuen øverst til venstre.
Når løbet er afholdt, vil du også kunne finde resultater og stræktider via menuen.Oprettet 10. maj 2022

Klassifikation 0 stjerner
Tidspunkt Løbet afholdes d.15. maj. Første start kl. 10.00
Løbsområde Løbet afholdes i Ravnsholt Skov
Mødested
Bregnerød Skovvej. Der er stævneplads ved Mørkebakke, GPS-koordinater: 55.853250, 12.357721
Parkering

Kantparkering langs østsiden af Bregnerød Skovvej efter princippet: "Find selv en plads og du hæfter selv i henhold til færdselsloven."

Samkørsel anbefales.
Stævneplads

Der vil være en mindre stævneplads med mulighed for opsætning af klubtelte mellem træerne.

Der er ingen kiosk, så medbring selv madpakke og kaffe på termokanden.

Bad og omklædning i Farum OK’s klubhus på Ryttergårdsvaj 104, Farum.

 

Afstande

Fra parkering til stævneplads: 50-800 meter.
Fra stævneplads til start: 250 meter, markeret med blå snitzling. Der er kun en start.

Kort

Kort 1 Ravnsholt Skov udarbejdet af Jan Hausner efter DOF kortnorm 1972. Målestok: 1:20.000
I anledning af jubilæet anvendes kortet fra klubbens første åbne løb i 1972 i en del af klasserne. Målestok: 1:20.000 for baner på 6, 8 og 10 km. Samme kort printet i 1:10.000 for de kortere baner.

Kort 2 Ravnsholt Skov 2019 udarbejdet af Allerød Orienteringsklub. Målestok: 1:10.000


Yngre P/D vil løbe på kort 2.
Ældre P/D vil løbe på kort 1, med kort 2 som bagsidetryk uden baner.


Øvrige klasser med kort 1 vil kunne se de største skovveje og trafikveje som bagsidetryk, men uden baner.

Intet kvalitetsmærke
Ækvidistance 2,5 meter.

Printet kort i plastlomme.
Terræn-beskrivelseSmukke nyudsprungne bøgetræer dominerer i denne typiske nordsjællandske blandingsskov. Moderat kuperet og med et fintmasket net af skovveje og stier.

Der er betydelige ligheder mellem kort 1 og terrænet. Stort set alle større skovveje er uforandrede. De offentlige veje, Hillerødmotorvejen i syd og Nymøllevej mod NV, er nyanlagte. Nogle lavtliggende områder i skovene er sat under vand, siden kort 1 blev tegnet, og fremstår derfor markant anderledes end i 1972.
Baner

Der er følgende baner, Klasseinddeling anno ca. 1972:

 
  Damer Herrer  
  Alder Længde Poster Bane Længde Poster Bane Kort Målestok
Yngre P/D  Max 14  2,9 km  11 8 3,4 km  12 9 2019  1:10000 
Ældre P/D  Max 16  3,9 km  14 5 5,1 km  17 4 1972  1:20000 
Yngre junior  Max 18  5,1 km  17 4 6,1 km  17 3 1972  1:20000 
Ældre junior  Max 20  6,1 km  17 3 8,2 km  21 2 1972  1:20000 
Alle  8,2 km  21 2 10,0 km  24 1 1972  1:20000 
Alle  6,1 km  17 3 8,2 km  21 2 1972  1:20000 
Alle  5,1 km  17 4 6,1 km  17 3 1972  1:20000 
Yngre oldboys  Fra 35  6,1 km  17 3 8,2 km  21 2 1972  1:20000 
Ældre oldboys  Fra 43  5,1 km  17 4 6,1 km  17 3 1972  1:20000 
Yngre veteraner  Fra 50  3,9 km  14 5 5,1 km  17 4 1972  1:10000 
Ældre veteraner  Fra 62  3,2 km  12 6 3,9 km  14 5 1972  1:10000
  Vis stor agtpågivenhed ved passage af veje. Alle trafikerede veje er ikke nødvendigvis på kort 1.
Tilmelding


Startafgiften er 70 kr. for eftertilmeldte, inkl. løbsafgift til DOF.
Afgift for lånebrikker er 15 kroner. Ikke-returnerede brikker erstattes med 400 kroner.

Eftertilmelding

Der er eftertilmelding på dagen i alle klasser, så længe lager haves på stævnekontoret på stævnepladsen. Der er salg af baner fra kl. 9.30-11. Pris 70 kr. for alle.

Start mellem kl. 10 og 11.30. Vær opmærksom på at du skal være ved start senest kl. 11.30.
Væskeposter Ingen. Der er væske ved mål.
Kontrol Der anvendes SportIdent til elektronisk kontrol og tidtagning. Der anvendes ikke touch-free-enheder.
Lånebrikker, der er tildelt på startlisten, udleveres ved Start. Løbere, der er i tvivl, skal henvende sig i Stævnekontoret.
Postbeskrivelser Yngre P/D postbeskrivelser med IOF-symboler. Alle andre i tekst som i 1972, dvs. ikke IOF-symboler. Ingen løse postbeskrivelser ved start.
Start

Første start kl. 10.00. Sidste startmulighed er kl. 11.30 (ved startstedet).
Der er put & run for alle. Startenheden stemples ved start. Derved startes løbstiden.
Husk at tjekke og cleare før start.
Følg startpersonalets anvisninger for at sikre god afstand mellem startende på samme baner.

Der er ingen transport af overtrækstøj fra start til stævneplads.
Mål

Målet findes ved stævneplads.
Der er væskepost med vand i flaske mellem målet og brikaflæsningen i beregnerteltet.
Udgåede løbere skal melde sig ved beregnerteltet.

Kortet beholdes, idet der henstilles til fair konkurrence, således at kortet ikke vises til løbere, der endnu ikke er startet.
Max-tid Max tid er 2 timer.
Præmier Der er præmier til vinderen af hver klasse. Præmieoverrækkelse finder sted kl. ca. 13 på stævnepladsen.
Børnebaner Der er ingen børnebane, men børneaktiviteter i forbindelse med klubbens reception i klubhuset efter løbet.
Service

Toiletter ved stævnepladsen. Ingen toiletter ved start.

Resultater opsættes på stævnepladsen. Resultater og stræktider på hjemmesiden efter løbet.
O-track er tilgængeligt fra kl. 13. Løbskortet fra 1972 var ikke georefereret, derfor er O-track lagt på seneste kort fra 2019.

Stævneledelse


 

Stævneleder: Anette Holm, Farum OK, 61330787
Banelægger: Jens Korsholm, Farum OK
Banekontrollant: Lene Skielboe, Farum OK

Stævnekontrollant: Jan Hausner, SG
Dommer Jan Hausner. Træffes på stævnepladsen ved henvendelse i stævnekontoret

Jubilæums-reception

Se venligst indbydelsen på http://www.farum-ok.dk/sider/arrangementer/20220515/index.htm.

Grundet fodboldkamp på stadion kan det være nødvendigt at parkere et stykke vej fra klubhuset, fx ved Solvangsskolen eller Farum Station.

Gå til toppen!


Combineering

Hovedsponsor for Farum OK