Løbsindbydelse
Instruktion
Startlister
Divisionsmatch points
Resultatlister
Klevads eng
Printvenlig instruktion


InstruktionDivisionsmatch
i Nyvang, Terkelskov og Ganløse Ore
Søndag den 2. oktober 2022

Farum Orienteringsklub indbyder til Op/nedrykningsmatch for 3. til 6. division

 

Sidste nyt:
Uanset angivet starttid på grønne (begynder) og hvide (lette) baner, hvor skygning er tilladt, er der fri starttid (Put and run) på disse baner.
Der kan startes på disse baner mellem kl. 10 og 13.

Stævnet:Klassifikation:
  Stævnets faciliteter og service berettiger til **
  Løbet er op/nedrykningsmatch i divisionsturneringen for klubber i 3.-6. division.
  Desuden tilbydes åbne baner til løbere fra andre klubber.
Tidspunkt:Løbet afholdes d. 2. oktober.
1. Match:Første match gælder to pladser til 3. division. Deltagerne er
 
 • Amager OK
 
 • Køge OK
 
 • Herlufsholm OK
 
 • OK 73
  Første start er kl. 10.00.
2. Match:Anden match gælder to pladser til 4. division. Deltagerne er
 
 • Helsingør SOK
 
 • FSK Orientering
 
 • Kildeholm OK
 
 • OK Skærmen
  Første start er kl. 11.00.
3. Match:Tredje match gælder to pladser til 5. division. Deltagerne er
 
 • Lyngby OK
 
 • PI-København
 
 • DSR/Fredensborg/Vinderød
 
 • Hvalsø OK
  Første start er kl. 12.00.
Løbsområde:Terkelskov, Nyvang og Ganløse Ore. En typisk nordsjællandsk blandingsskov med kuperet terræn og mange stier.
Mødested:Parkering på asfaltpladsen Nymøllevej 6a. GPS 55.82622,12.30179. Derefter på den vestlige del af Vassingerødvej efter parkeringsvagternes anvisninger.
  Af hensyn til klimabelastningen og parkeringskapaciteten anbefaler vi samkørsel.
Stævneplads: Stævnepladsen er i grusgraven på Slangerupvej - indgang overfor Slangerupvej 16. GPS 55.82439,12.30934
Afstande:Ca. 800 meter fra parkering til stævneplads, markeret med rød/gul snitzling.
  Den meget trafikerede Slangerupvej skal krydses. Det er vigtigt at følge snitzlingen og krydse vejen i lyskrydset Slangerupvej/Nymøllevej.
  NB. Gå ikke over Slangerupvej uden for den afmærkede snitzling!
  Der er 1500 meter fra stævneplads til startområdet, markeret med blå snitzling.
Kort:Kortet er nyrevideret i 2022
  Målestok 1:10.000 og 1:7.500
  Intet kvalitetsmærke
  Ækvidistance 2,5 meter
  Printet kort i plastlommer
Baner:Baner i henhold til reglementet. Se oversigt over baner og længder nedenfor
Åbne baner:Der er salg af åbne baner frem til kl. 12.30.
  Åbne baner har start mellem kl. 10.30 og kl. 13.00. Startmetoden er Put & Run.
  Banerne købes i stævnekontoret på stævnepladsen. Eventuel lejebrik lejes samme sted.
  Startafgift:
  Åbne baner: 90 kroner
  Lejebrik: 20 kroner
  Se oversigt over åbne baner nedenfor.
Passage af vej:Alle baner krydser Kalkværksvej/Nymøllevej. Overgangen er bemandet med færdselsvagter.
  Bane 1 - 4 Krydser Farumvej to gange. Passage må ske med forsigtighed og på eget ansvar
Væskeposter: Bane 1 - 4 har væskepost i skoven. Væskekontrollen er ved en vejovergang i skoven. Væsken vil være vand i krus.
Kontrol:Der anvendes SportIdent til elektronisk kontrol og tidtagning.
  Tidtagning kan foregå både touch-free og traditionelt.
Start:Deltagerne fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt.
  Inden man går ind i Box 1 er der clear og check enheder.
  I Box 1 registreres deltagerne, og der udleveres forudbestilte lånebrikker.
  I Box 2 udleveres løse postdefinitioner, såfremt deltageren har en egnet holder hertil. Postdefinitionerne er også trykt på kortet.
  I Box 3 er ophængt en kopi af den nyeste version af kortet.
  Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/ begynder og hvid/let får kortet udleveret i Box 3, 2 minutter før starttidspunktet, og må modtage hjælp fra startpersonalet.
  I Box 4 findes kortkasserne. Deltagere på mellemsvære og svære baner stiller sig ved kassen og må tage kortet og tjekke, at det svarer til den rigtige klasse. Derefter må kortet ikke ses førend i startøjeblikket.
  For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil være behjælpelig med startforløbet.
  Deltagere på åbne baner skal følge startpersonalets anvisninger for at sikre god afstand mellem startende på samme baner. Åbne baner har Put & Run. Løberne skal stemple startenheden ved start. Derved startes løbstiden.
  Der er ikke transport af overtrækstøj fra Start
Skygning:Skygning er ifølge reglementet tilladt i klasser med sværhedsgrad grøn/begynder og hvid/let.
Stævneplads:Der vil være salg af åbne baner fra stævnekontoret
  Der vil være børnebaner, kiosk, toiletvogn og mulighed for opsætning af klubtelte. Klubtelte kan læsses af fra bil ved indgangen til grusgraven over for Slangerupvej 16.
  Der vil ikke være mulighed for bad.
  Grusgravens sider vil være afspærrede med snitzling, og må ikke betrædes, da de er hjemsted for sårbare padder.
Børnebaner:Der vil være en børnebane med start på stævnepladsen.
  Banen er 1,2 km, og ikke egnet til klapvogne.
  Banen er snitzlet med rød/hvid snitzling.
  Banen er åben kl. 10 - 13.
Mål:Målet findes på stævnepladsen.
  Der er væskepost med vand i krus ved målet.
  Udgåede løbere skal melde sig ved tidtagningsvognen.
  Lejebrikker afleveres til målpersonalet.
  Kortet beholdes, idet der henstilles til fair konkurrence, således at kortet ikke vises til løbere der endnu ikke er startet.
Max tid: Max tid er 2½ time.
Service:Der er resultatformidling på opslagstavle på stævnepladsen, og ved LiveResult. Link https://liveresultat.orientering.se/
  Efter løbet kommer resultaterne også på https://www.o-result.dk/.
Kiosk:Der vil være en kiosk med kaffe, te, kage, pølser og brød.
  Tag gerne eget krus med til kaffen - engangskrus kan købes for 2 kr.
 
Stævne-organisation: Stævneleder: Ove Jakobsen, Farum OK. Mobil 3138 4758
  Banelægger: Mikkel Lyskjær, Farum OK
  Banekontrollant: Steen Olsen, Søllerød OK
  Stævnekontrollant: Betty Folino, FIF Hillerød Orientering
  Juryformand: Betty Folino, FIF Hillerød Orientering
Jury, 1. match:

Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Ernst Poulsen, Amager OK

Tage Ebbensgaard, Køge OK

Jury, 2. match:

Kim Folander, FSK

Mette Seir Hansen, HSOK

Charlotte Lykke Guldbæk, OK Skærmen

Jury, 3. match:

Henrik Albahn, Lyngby OK

Ronald Clausen, DSR

Flemming Hjort Jensen, Hvalsø OK

Gå til toppen!Baner og klasser: Til divisionsturneringen tilbydes følgende klasser jf. reglementet punkt 5.2:

Klasse Sværhedsgrad Bane Målestok Længde km Antal poster
Begynder Begynder 10 1:10.000 3,0 18
D10 Begynder 10 1:10.000 3,0 18
D12 Let 7 1:10.000 3,9 22
D12B Begynder 10 1:10.000 3,0 18
D14 Mellemsvær 9 1:10.000 3,6 16
D14B Let 7 1:10.000 3,9 22
D16 Svær 4 1:10.000 5,1 17
D18 Svær 2 1:10.000 6,7 21
D20 Svær 2 1:10.000 6,7 21
D20B Mellemsvær 9 1:10.000 3,6 16
D21 Svær 2 1:10.000 6,7 21
D21B Mellemsvær 9 1:10.000 3,6 16
D40 Svær 3 1:10.000 5,8 22
D45B Mellemsvær 9 1:10.000 3,6 16
D50 Svær 4 1:10.000 5,1 17
D60 Svær 5 1:7.500 3,7 15
D70 Svær 8 1:7.500 3,0 11
D-Let Let 7 1:10.000 3,9 22
           
H10 Begynder 10 1:10.000 3,0 18
H12 Let 7 1:10.000 3,9 22
H12B Begynder 10 1:10.000 3,0 18
H14 Mellemsvær 6 1:10.000 3,8 16
H14B Let 7 1:10.000 3,9 22
H16 Svær 3 1:10.000 5,8 22
H18 Svær 1 1:10.000 7,6 24
H20 Svær 1 1:10.000 7,6 24
H20B Mellemsvær 6 1:10.000 3,8 16
H21 Svær 1 1:10.000 7,6 24
H21B Mellemsvær 6 1:10.000 3,8 16
H40 Svær 2 1:10.000 6,7 21
H45B Mellemsvær 6 1:10.000 3,8 16
H50 Svær 3 1:10.000 5,8 22
H60 Svær 4 1:7.500 5,1 17
H70 Svær 5 1:7.500 3,7 15
H80 Svær 8 1:7.500 3,0 11
H-Let Let 7 1:10.000 3,9 22Gå til toppen!

Åbne baner: Der er følgende åbne baner:

Bane Sværhedsgrad Længde km Antal poster Målestok
Åben 1 Svær 6,8 km 22 1:10.000
Åben 2 Svær 5,1 km 17 1:10.000
Åben 3 Svær 3,5 km 15 1:10.000
Åben 4 Svær 3,4 km 12 1:7.500
Åben 5 Mellemsvær 3,2 km 14 1:10.000
Åben 6 Let 3,2 km 19 1:10.000

Gå til toppen!

Indbydelse og startlister kan ses via menuen øverst til venstre.

 

Umiddelbart efter løbet vil du også kunne finde resultater og stræktider via menuen til venstre.


Rettelseslog:
26-09-2021: Oprettet

29-09-2022: Information om fri starttid på grønne og hvide baner tilføjet. Banelængde, Åben 5 og 6, korrigeret. Jury tilføjet.

30-09-2022: Lette og begynder baner, der nu har Put and Run, kan starte mellem 10 og 13. Starttider for disse baner er nu angivet med første mulige starttid, kl. 10:00, i startlisten.