- Om Farum OK -   Motion | Ungdom | Elite | MTB-O | TC Sjælland | Gallerier |
 Kortsalg
Vedtægter
Bestyrelsen
Målsætninger
Klubhus
Kortsalg
Udvalg og kontakter
Teltplan
Løbstilmelding
Løbskonto
Kontingent
Klubtøj
Klubblad
Galleri
Statistik
Æresmedlemmer
Materiel
Dokumenter
Kontakt

Du kan købe kort ved at henvende dig til:

StyksalgKai Beck-Andersen

Skolevænget Alle 1,

3520 Farum,

kaibeckandersen@gmail.com

Lån af kortfiler

Ole Christiansen

Hvilebækvænge 92,

3520 Farum

ovc@danwaste.dk

 

Kort i A4 format sælges for 10 kr./stk. + porto, kort i større format end A4 koster 15 kr./stk. For klubber under Dansk Orienteringsforbund følges dog DOF's særlige regler og priser for kortsalg.

 

Hvis kortene ikke er på lager, kan man forvente en leveringstid på op til 14 dage.

 

Kortfiler udlånes kun til klubber under Dansk Orienteringsforbund, som har retmæssig adgang til at benytte programmerne OCAD eller Condes. Øvrige vilkår for lån af filer kan fås ved henvendelse til Ole Christiansen. Betaling for lån af filer følger DOF's regler herom. Der er særlige betalingsregler for lån af filer til ungdomstræning, spørg herom.

 

Kortene over de områder, der i nedenstående liste er markeret med "normalt spærret for O-aktiviteter" kan ikke købes, medmindre man kan dokumentere skovtilladelse til at anvende dem.

 

Ophavsretten til kortene, som Farum OK vedligeholder, tilhører Farum OK. Ingen af de nævnte kort må således fotokopieres, mangfoldiggøres eller benyttes uden særlig tilladelse fra Farum OK.


Vildtlommer (også kaldet Naturzoner) kan du finde her

 

HUSK at der skal søges tilladelse til de fleste løb. Det gør du her


Se kortoversigten i Google Maps (browserbaseret) her

Farum Lillevang
Kortnummer:fok-01-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2014
2016
Papirstørrelse:A4
Bemærkning: Kortet findes i en ældre udgave, hvor Farum Park er med.
Vildtlommer:Se mere her
Lystrup
Kortnummer:fok-02-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2011
2015
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Nørreskoven
Kortnummer:fok-04
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2014
2016
Papirstørrelse: A4
Vildtlommer:Se mere her
Uggeløse Nord
Kortnummer: fok-07
Målestok: 1:5.000
Ækvidistance: 2,5 m
Nytegnet:
Seneste udg.
2003
2005
Papirstørrelse:A4
Bemærkning: Ældre kort, som ikke opdateres længere
Vildtlommer:Se mere her
Gl. Grønholt Vang
Kortnummer:fok-09
Målestok:1:10.000
Ækvidistance: 2,5 m
Nytegnet:
Seneste udg.
2015
2015
Vildtlomme:

Aftales med skovdistriktet for hvert løb.

Uggeløse
Kortnummer: fok-11-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2015
15
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Ganløse Egede-Krogenlund
Kortnummer:fok-12-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2012
2014
Bemærkning: Ganløse Egede er lukket for orienteringsløb.
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Slagslunde
Kortnummer:fok-10-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2016
2016
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Slagslunde-Ganløse Egede-Krogenlund
Kortnummer:fok-16-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret: 2008/2012
Papirstørrelse:A3
Bemærkning: Kortet opdateres ikke længere, da Ganløse Egede er lukket for O-løb.
Vildtlommer:Se mere her
Buresøskovene
Kortnummer:fok-13-Ø
Målestok:1:15.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret:2008
Papirstørrelse:A3
Bemærkning: Uggeløse Skov delen er fra 2006. Kortet opdateres ikke længere.
Vildtlommer:Se mere her
Jægerspris
Kortnummer:fok-14
Målestok:1:15.000
Ækvidistance:2,5m

Nytegnet:

Seneste udg.

2012

2014

Papirstørrelse:A3
Bemærkning:Jægerspris Nordskov er normalt spærret for O-aktiviteter. Særlig tilladelse kræves.
Ganløse Ore
Kortnummer: fok-18
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m

Nytegnet:

Seneste udg.
2016
2016
Papirstørrelse: A3
Vildtlommer: Se mere her.
Farum Park
Kortnummer: fok-15
Målestok:1:4.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret:2009
Papirstørrelse:A4
Bemærkning: Sprintkort
Stenvadskolen
Kortnummer:
Målestok:1:2.000
Ækvidistance:1m
Revideret:2002
Papirstørrelse:A4
Stavnsholtskolen
Kortnummer:
Målestok:1:2.000
Ækvidistance:1m
Revideret:2002
Papirstørrelse:A4
Fredtofteparken
Kortnummer: fok-17
Målestok:1:4.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret: 2010
Papirstørrelse: A4
Bemærkning: Sprintkort
Farum By
Kortnummer:IØ 168
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret:1999
Papirstørrelse: A3
Bemærkning: Kan leveres som indskannet kopi
Ryget og Præsteskov
Kortnummer: fok-19
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.:
2016
2016
Papirstørrelse: A4
Vildtlommer: Se mere her