- Om Farum OK -   Motion | Ungdom | Elite | MTB-O | TC Sjælland | Gallerier |
 Kortsalg
Vedtægter
Bestyrelsen
Målsætninger
Klubhus
Kortsalg
Udvalg og kontakter
Teltplan
Løbstilmelding
Løbskonto
Kontingent
Klubtøj
Klubblad
Galleri
Statistik
Æresmedlemmer
Materiel
Dokumenter
Kontakt

Du kan købe kort ved at henvende dig til:

StyksalgKai Beck-Andersen

kaibeckandersen@gmail.com

Lån af kortfiler

Ole Christiansen

olevennicke@gmail.com>

 

Kort i A4 format sælges for 10 kr./stk. + porto, kort i større format end A4 koster 15 kr./stk. For klubber under Dansk Orienteringsforbund følges dog DOF's særlige regler og priser for kortsalg.

 

Hvis kortene ikke er på lager, kan man forvente en leveringstid på op til 14 dage.

 

Kortfiler udlånes kun til klubber under Dansk Orienteringsforbund, som har retmæssig adgang til at benytte programmerne OCAD eller Condes. Øvrige vilkår for lån af filer kan fås ved henvendelse til Ole Christiansen. Betaling for lån af filer følger DOF's regler herom. Der er særlige betalingsregler for lån af filer til ungdomstræning, spørg herom.

 

Kortene over de områder, der i nedenstående liste er markeret med "normalt spærret for O-aktiviteter" kan ikke købes, medmindre man kan dokumentere skovtilladelse til at anvende dem.

 

Ophavsretten til kortene, som Farum OK vedligeholder, tilhører Farum OK. Ingen af de nævnte kort må således fotokopieres, mangfoldiggøres eller benyttes uden særlig tilladelse fra Farum OK.


Vildtlommer (også kaldet Naturzoner) kan du finde her

 

HUSK at der skal søges tilladelse til de fleste løb. Det gør du her


Se kortoversigten i O-service. Det gør du således:

og tryk på ”Kort og skov” og derefter på ”Find kortområder”, så kan du ved at zoome ind på Danmarkskortet finde placeringen af klubbens kort.

Farum Lillevang
Kortnummer:fok-01-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2019-2020
2020
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Lystrup
Kortnummer:fok-02-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2018
2020
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Nørreskoven
Kortnummer:fok-04
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.

2019-2020
2020

Papirstørrelse: A4
Vildtlommer:Se mere her
Gl. Grønholt Vang
Kortnummer:fok-09
Målestok:1:10.000
Ækvidistance: 2,5 m
Nytegnet:
Seneste udg.
2015
2015
Vildtlomme:

Aftales med skovdistriktet for hvert løb.

Slagslunde
Kortnummer:fok-10-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2016
2016
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Uggeløse
Kortnummer: fok-11-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2020
2020
Papirstørrelse:A4
Vildtlommer:Se mere her
Ganløse Egede-Krogenlund
Kortnummer:fok-12-Ø
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.
2012
2014
Bemærkning: Ganløse Egede er lukket for orienteringsløb.
Papirstørrelse:A4
Jægerspris
Kortnummer:fok-14
Målestok: 1:10.000
Ækvidistance:2,5m

Nytegnet:

Seneste udg.

2018

2019

Papirstørrelse:A3
Bemærkning:Jægerspris Nordskov er normalt spærret for O-aktiviteter. Særlig tilladelse kræves.
Ganløse Ore
Kortnummer: fok-18
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m

Nytegnet:

Seneste udg.
2019
2019
Papirstørrelse: A3
Bemærkning: Fås også i en A4 udgave, der ikke dækker hele skoven.
Vildtlommer: Se mere her.
Ryget og Præsteskov
Kortnummer: fok-19
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.:
2016
2016
Papirstørrelse: A4
Vildtlommer: Se mere her
Farum Centrum
Kortnummer: fok-20
Målestok: 1:4.000
Ækvidistance:2,5m
Nytegnet:
Seneste udg.:
2020
2021
Papirstørrelse: A4
Bemærkning: Sprintkort.
Kortet er under revision til Danish Spring 2021.
Kan derfor ikke vises.
Farum Park
Kortnummer: fok-15
Målestok:1:4.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret:2009
Papirstørrelse:A4
Bemærkning: Sprintkort
Stenvadskolen
Kortnummer:
Målestok:1:2.000
Ækvidistance:1m
Revideret:2002
Papirstørrelse:A4
Stavnsholtskolen
Kortnummer:
Målestok:1:2.000
Ækvidistance:1m
Revideret:2002
Papirstørrelse:A4
Fredtofteparken
Kortnummer: fok-17
Målestok:1:4.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret: 2010
Papirstørrelse: A4
Bemærkning: Sprintkort
Farum By
Kortnummer:IØ 168
Målestok:1:10.000
Ækvidistance:2,5m
Revideret:1999
Papirstørrelse: A3
Bemærkning: Kan leveres som indskannet kopi