- Om Farum OK -   Motion | Ungdom | Elite | MTB-O | TC Sjælland | Gallerier |
  Om Farum Orienteringsklub (Farum OK)
Om Farum Orienteringsklub
Bestyrelsen
Målsætninger
Klubhus
Kortsalg
Udvalg og kontakter
Teltplan
Løbstilmelding
Løbskontoen
Kontingent
Klubtøj
Klubblad
Galleri
Statistik
Æresmedlemmer
Materiel
Dokumenter
Vedtægter
Kontakt

Farum Orienteringsklub er med sine omkring 200 medlemmer blandt Danmarks største og mest aktive orienteringsklubber.

Vi har en en stor børne- og ungdomsafdeling med medlemmer helt ned fra 2-års alderen, og i den anden ende af aldersskalaen har vi en del løbere over 80 år, der stadig stiller op til konkurrencer og gennemfører i løbestil. Det vil så også sige, at man sagtens kan møde tre generationer af samme familie, der tager ud og mødes til orienteringsløb.

 

Ved løbet er konkurrenceklasserne opdelt efter alder og erfaring, så alle kan få en bane, der passer til lige akkurat en selv – og komme ud og konkurrere mod løbere på samme niveau.


Malthe til DMKlubben har en lang tradition for at levere løbere til det danske landshold og har gennem historien haft flere verdensmestre. I 2016 og 2017 var Farum Orienteringsklub repræsenteret på juniorlandsholdet af to løbere, Mikkel Lyskjær og Malthe Gaarsdal.

 

Som det vil fremgå, bygger vores fællesskab i høj grad på glæden ved at finde vej i naturen – hurtigst muligt og på ens eget niveau. Essensen i sporten er, at man får en helt specielt intens og varig naturoplevelse, når man under så høj fart som muligt skal sammenholde stier, bakker og andre detaljer i naturen med det man ser på kortet - uden at blive væk.

 

For de allerbedste, der er blandt verdens hurtigste løbere i terræn, bliver der ikke spildt mange sekunder undervejs, men motionsløberne – og det er de fleste af os – kan nemt komme til at ”bomme” – det vil sige, løbe forkert eller decideret blive helt væk.

 

Klubbens træninger går derfor både ud på at lære at finde effektivt vej og at finde hurtigt tilbage, når man så alligevel er røget af sporet og ikke lige har idé om hvor man står. Og efter løbene er der ofte basis for en god snak ved resultattavlen, enten med klubkammerater eller med konkurrenter, om hvor godt man klarede turen.

Træning

Vores træningsaktiviteter er opdelt efter alder, som du kan se nedenfor. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte vores formand eller ungdomsleder.

 

drenge ved træningSkovtroldene (2-8 år)skovtrold
For de yngste har vi "skovtroldetræning", som er specielt tilrettelagt for mindre børn. Det foregår i sommerhalvåret udenfor skoleferien. Følg med i kalenderen - og læs meget mere på Skovtroldesiden.

 

Børn og unge

Ungdomstræningen er for børn og unge mellem ca. 8 og 14 år. Vi træner fra klubhuset en gang om ugen i de uger, hvor der også er skolegang. Til ungdomstræningen starter vi med fælles opvarmning/leg og fortsætte med orienteringsøvelser enten omkring klubhuset eller i en af de nærliggende skove. Der er ikke nogen, der bliver sendt ud alene, før de føler sig klar til det. Træningen foregår under kyndig ledelse af vores trænere. Der bliver lagt lige meget vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt, og at der skal læres noget. Kig ind på ungdomssiderne.

Teenagere og voksne - både nye i sporten og rutinerede løbere

Vi har træning for alle klubbens medlemmer og for alle interesserede hver torsdag. Hvis du ønsker det, stiller vi gerne med en instruktør, der kan følges med dig rundt på banen de første gange.


Denne træning er både for dig, der gerne vil prøve sporten, og for de mere erfarne.

Man kan starte fra kl. 17 i skoven, men der er mulighed for at starte indtil ca. kl. 18.

Vi har en dygtig træner til at stå for træningen, og der er mulighed for instruktion inden start – og opfølgning igen, når men er tilbage fra skoven.

 

Den lette bane er ca. 3 km, og det betaler sig at starte med den, hvis man ikke har prøvet det før. De første par gange skal man regne med at det går lidt langsommere, men du bliver hurtigt bedre til at læse kortet, og kan så komme mere op i fart. Orienteringsløb er i høj grad en sport, hvor du får trænet hele kroppen og opbygger din kondition uden at tænke over det, mens du er optaget af at finde vej.


Ved tekniktræningen er der også en mellemsvær og en svær bane med vægt på nogle tekniske detaljer – det er for de lidt mere øvede. Se Tid og Sted under Tekniktræning.

Klubture og løbsdeltagelse

kvitaavatnKlubbens medlemmer deltager i konkurrenceløb over hele Danmark og i Sverige og bruger ofte også en del af ferien på flerdagesløb i udlandet.

Desuden arrangerer vi hvert år flere hyggelige klubture, hvor hele familien, også dem der måske ikke løber, kan tage med.

 

Billedet til venstre er fra en klubtur til Kvitåvatn ved Rjukan i Norge.


Den seneste tur gik går til Söderåsen - Sveriges sydligste vildmark, den sidste weekend i oktober. Turen bød på hygge, et ægte svensk Astrid Lindgren-hus, smuk natur og STORE bakker!


Bestyrelsen i Farum OK
FunktionNavnAdressePå valg
FormandPeter ReinholdtGrøndalshuse 38, 3460 Birkerød
21457046
Lige år
Ungdomsleder
Næstformand
Bodil Karlsmose KliemGydebakken 8, 3520 Farum,
29605045
Ulige år
KassererSteen StausholmBastholmen 49, 3520 Farum
40295577
Ulige år
Medlem A Jens KorsholmIngeniørvænget 57, 3520 Farum
23637902
Ulige år
Medlem B Klaus NielsenBirkegården 42, 3500 Værløse
44481828
Lige år
Medlem CJens Karlsmose Hvidovrevej 97 D, 2650 Hvidovre

29899484

Ulige år
Medlem D Mette Hørlyk Friis Lille Værløsevej 60, 3500 Værløse
25 76 89 66
Lige år
Medlem E Masha Semak Ryttergårdsvej 28, 3 mf, 3520 Farum, 50423168, Ulige år
Medlem F Jesper Damgaard Horsebakken 14, 3520 Farum, 41762843, Lige år


Gå til toppen

Målsætninger

 

Overordnede målsætninger:
Det er Farum Orienteringsklubs målsætning

  • at give alle medlemmer i Farum OK mulighed for at dyrke orienteringsløb på det niveau de ønsker, og med den størst mulige opbakning fra klubben.
  • til stadighed at være en af landets førende klubber, både sportsligt og arrangementsmæssigt.
  • at være aktiv og være med til at præge udviklingen i Dansk Orienteringsforbund.
  • at være meget synlig i medierne, for derigennem at udbrede kendskabet til sporten og klubben.
Delmålsætninger:
Det er Farum Orienteringsklubs målsætning
  • at have et tilstrækkeligt medlemsgrundlag til at kunne stille konkurrencedygtige hold i samtlige klasser ved DM- og SM-stafet.
  • til stadighed at have medaljetagere i de to seniorklasser til DM'er.
  • at have en meget aktiv ungdomsafdeling med spændende og udfordrende tilbud til de unge.
  • at have en stabil medlemsfremgang på 10-15 medlemmer pr. år for at sikre et godt potentiale af fremtidige ledere, som er klubbens livsgrundlag.
  • at have et godt socialt miljø i klubben, hvor alle kan trives.
  • at klubhuset skal være klubbens samlingspunkt, hvor der bør foregå et bredt udvalg af aktiviteter.

Gå til toppen

Klubhus

 

Farum OK har klubhus på følgende adresse:

klubhuset Ryttergårdsvej 104, 3520 Farum Vis på kort

Der vil ikke altid være nogen til at tage telefonen, men spørgsmål om klubben kan besvares ved henvendelse til formanden.
Klubhuset er selve samlingsstedet for klubben.

I huset er der omklædningsrum og bad for hhv. herrer og damer, samt en fælles sauna.

Derudover findes to store rum til møder, samt et køkken med opvaskemaskine, komfur og køleskab.

Det er muligt for medlemmer af klubben at leje klubhuset til private fester.

Vicevært
Steen Stausholm, Bastholmen 49, 3520 Farum, 40295577, stause@post11.tele.dk

Gå til toppen

Teltplan

 

Arrangementsudvalget sørger for, at klubteltet - eller teltene ved store arrangementer - kommer med ud til alle større løb, hvor der kommer mange Farum OK-deltagere. Det drejer sig primært om kreds-løb, divisionsmatcher, SM'er og DM'er.

Telt

Telt medbringes af et klubmedlem efter nærmere aftale med arrangementsudvalget.
Hvis du bliver bedt om at tage teltet med, så husk, at et af Farum-OK beachflagene også skal med smil.

Når du skal have teltet med, afhenter du det i klubhuset, hvis ikke andet aftales. Hvis du ikke har nøgle til klubhuset, så kontakt kassereren. Du bedes møde så tidligt, at teltet kan rejses inden første start. De tilstedeværende klubmedlemmer hjælper med at rejse teltet. Du er ikke direkte ansvarlig for, at teltet bliver rejst, men deltager selvfølgelig på lige fod med de andre medlemmer.

Teltet nedtages, inden alle har forladt området, så ikke et enkelt medlem hænger på dette. Hvis du ikke kan være på stævnepladsen til arrangementets slutning, aftaler du selv med et andet medlem, at denne tager teltet med tilbage og anbringer det i klubhuset. Er teltet vådt, bredes det ud til tørring i et af baderummene i klubhuset. Observerer man fejl på teltet, meddeles dette til Peter Reinholdt: p.reinholdt@gmail.com

Ved flerdagesarrangementer med flere stævnepladser, forventes det at klubmedlemmerne indbyrdes koordinerer nedtagning og flytning af telt til ny stævneplads.

Teltplanen dækker arrangementer, hvor der forventes 10 eller flere deltagere fra klubben, og hvor stævnepladsen er udendørs. Teltstørrelse, som medbringes, aftales fra gang til gang afhængig af deltagerantallet.

Medlemmer kan selv arrangere at medbringe telt til andre arrangementer, end de planlagte, eller eventuelt meddele til undertegnede, at et arrangement bør på listen.

Er teltansvarlig og kan alligevel ikke komme til arrangementet, bedes du meddele dette, eller eventuelt kan du bytte mede en anden.

Gå til toppen

Løbstilmelding

Du tilmelder dig selv til åbne løb via O-Service. Du kan få din personlige kode til O-Service hos kassereren, Steen Stausholm

Alle tilmeldinger til åbne løb administreres af kasserer Steen Stausholm og Jens Karlsmose i forening (se Kontakt nederst i dette afsnit). (De har overtaget efter Arne Andersen, der har passet løbstilmeldingen til punkt og prikke i en menneskealder, men nu nyder sit velfortjente otium.)
På sidste tilmeldingsdag er fristen for tilmelding kl. 19. Hvis du vil prøve at ændre på en tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist, kan dette ofte stadig gøres dagen efter, men kontakt i givet fald Steen eller Jens. Du skal ikke kontakte arrangørerne direkte, da det giver uorden i løbsafregningen.

Hos kassereren har hver løber en "løbskonto", der kan sættes penge ind på, til brug for løbsafgifter og diverse klubarrangementer.

Årskontingentet dækker ikke alle løbsafgifter og arrangementer i klubben. Derfor bedes alle medlemmer vedligeholde deres egen konto løbende ved forudbetaling.

Du vedligeholder din konto hos kassereren ved at indsætte et beløb på følgende konto:
Reg 2413, konto 3484918227.

Kontakt:

Hvis du har yderligere spørgsmål, så tag kontakt til kasserer Steen Stausholm eller Jens Karlsmose. Se kontaktoplysninger under Bestyrelsen.

Gå til toppen

Løbskontoen

Når du har deltaget i løb eller andre arrangementer, lægger klubben ud for dig.

Du skal derfor selv holde styr på, om du skylder penge til løbskontoen. Den aktuelle status fremgår af O-Service.

Hvis du er i minus bør du som minimum indbetale det skyldige beløb. Du kan godt indbetale mere, idet dine penge kun trækkes fra din konto for dine udgifter i klubben.

Vores løbkonto har følgende nummer:
Via Netbank Reg 2413 Konto 3484918227

Gå til toppen

Kontingent
Farum OK's Skovtrolde (2-8 år, der løber SkovCup) 150,00 kr. årligt
Junior (9- 21 år) 400,00 kr. årligt
Senior (o. 21 år) 600,00 kr. årligt
Pensionist 400,00 kr. årligt
Familie (2 seniorer) 1.000,00 kr. årligt
Familie (ved mere end 2 medlemmer) 1.200,00 kr. årligt
Passivt medlemskab 400,00 kr. årligt


Kontingentet indbetales på klubbens konto 2413 – 5030007997.

Gå til toppen