Orienteringskort

Kort, der skal bruges til orienteringsløb, er helt særlige kort, som er mere detaljerede end almindelige vejkort og digitale kort som fx Google Maps.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm, et sæt regler for korttegningen. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes, og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort, uanset hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering fås normalt i målestoksforhold 1:7.500, 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 cm målt på kortet er henholdsvis 75, 100 eller 150 meter i terrænet. Til særlige discipliner som eksempelvis sprint, benyttes kort i målestok 1:3.000 eller 1:4.000.

For at kunne læse et orienteringskort, skal du ligesom ved alle andre kort vide, hvad de forskellige farver og symboler, kaldet signaturer, betyder. Du skal altså vide, hvad det, der ligner farvede klatter, streger og symboler på kortet, betyder ude i virkeligheden.

Orienteringsbanen er vist med en rød-violet farve, hvor start er angivet med en trekant, mål med en dobbelt cirkel, posterne med cirkler og numre samt en fugleflugtslinje fra post til post med en lige linje.

Signaturer

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

 • Sort: Ofte menneskeskabt – men også f.eks. sten eller klipper. Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.
 • Grøn: Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem, men at der stadig er træer.
 • Gul: Gult betyder mere eller mindre åbent. Jo mere gult, jo mere åbent, og en fodboldbane er en helt mørkegul firkant. Er der hvide eller grønne prikker i det gule, er der spredt bevoksning.
 • Blå: Blå betyder vand, som grøfter, åer, søer, brønde osv. Moser kan man ofte passere – med risiko for våde fødder. Hvis en mose, dam eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.
 • Brun: Landskabet – huller, skrænter, højdekurver. Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og “langtidsholdbare” ting på kortet – men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Poster

En post er en markering af en genstand i terrænet, fx en sten eller et stikryds, som er det, du skal finde i orienteringsløb. Posternes placering er angivet ved postbeskrivelser. Vi bruger i Danmark de internationale postbeskrivelser, der er symboler udarbejdet af IOF (Det Internationale Orienteringsforbund). Fordelen ved at bruge disse symboler frem for tekst er, at de kan forstås af alle orienteringsløbere i alle lande, entydigt og uden oversættelse. Postbeskrivelse giver en nøjagtig specifikation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne.
Link til IOF postbeskrivelser (PDF).

I terrænet er hver post markeret med en orange og hvid skærm. Skærmen er oftest monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kontrolnummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post du har fundet.

På orienteringskortet er vist en oversigt over postbeskrivelser for netop den bane, der er på kortet. Her kan du se postnummer, kontrolnummer og små tegninger der viser, ved hvilken terrængenstand posten ligger samt eventuelt om HVOR posten ligger i forhold til terrængenstanden (se også IOF postbeskrivelser).

Til konkurrencer, hvor der bruges tidtagning, er der på hver post monteret en elektronisk postenhed. Den skal du registrere dig på, ved at “klippe” med en elektronisk enhed, kaldet en “SI-brik”, som du har med rundt på ruten. De fleste klubber stiller brikker til rådighed til udlån ved løb og træning, hvor der bruges tidtagning.

Konkurrencer-løb-stævner

Klubberne arrangerer forskellige konkurrencer, som alle kan deltage i, både nybegyndere, børn, unge, voksne, helt voksne og eliteløbere. Der findes orienteringsbaner til alle.

Når du melder dig til dit første løb, er der forskellige beskrivelser og begreber, der er gode at kende til:

 • O-service – Dansk orienteringsløberes tilmeldingsportal til danske løb. Du skal oprettes i o-service. Kontakt klubbens o-service ansvarlige her.
 • Tilmelding til løb i O-service foregår på O-service.dk ved at du finder løbet i kalenderen, logger ind, og tilmelder dig. Herefter sørger klubben for en samlet tilmelding til løbet.
 • Invitation til løbet findes på den arrangerende klubs hjemmeside med link fra o-service. Her finder du information om, hvor stævnet er, hvor der må parkeres, hvilke baner der udbydes mm.
 • Instruktion til løbet findes ligeledes på den arrangerende klubs hjemmeside. Her finder du yderligere og mere detaljerede oplysninger om stævnet: afstande fra parkering til stævneplads, fra stævneplads til start, præcise længder af banerne, startprocedure, faciliteter på stævneplads mm
 • Parkering er altid beskrevet, og ofte er der parkeringsvagter, der viser dig til anvist parkeringsplads.
 • Stævneplads er det sted vi mødes i skoven. Her samles løberne klubvis, og det er her, mål oftest er. Stævnepladsen har en række faciliteter som kiosk, førstehjælp, information, resultatlister og toiletter, og ofte vil det være muligt at købe udstyr til orienteringsløb.
 • Starten vil ofte være et stykke fra stævnepladsen, og til at finde vej vil der være snitzlinger derud. Snitzlinger er små stribede stykker plastik sat på buske og træer. Snitzlinger har en farve til start og en anden farve fra mål til stævneplads, hvis målet ikke er på stævnepladsen.
 • Før startboksen vil der være to elektroniske postenheder ”Clear” og ”Check”, hvor du skal tømme din brik.
 • Startboksen består af fire inddelinger/områder. Ved konkurrence med forudbestemt starttidspunkt bliver du kaldt til første område i startboksen fire minutter før dit starttidspunkt. Herefter rykker du et område frem ved hvert minut. I sidste område må du tage det kort der passer til den bane du er tilmeldt og tjekke at det er det rigtige kort. På signal er du klar til at løbe på dit forudbestemte tidspunkt og du vender her kortet for at finde start-trekanten.
 • I skoven er du på egen hånd og løber din bane fra post 1 til post 2 osv. til sidste post og til mål.
 • Ved mål stempler du målposten og du ledes til registreringsvognen, hvor brikken tjekkes, at du har fundet alle dine poster.
 • Resultater vises enten på opslåede papirer løbende eller ses på en skærm på stævnepladsen.
 • Nu er det tid til at nørde kort med klubkammeraterne og til at smutte i kiosken efter et stykke kage eller en sandwich.

Du er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget. Find os under Om klubben>Bestyrelse.

Kilde: do-f.dk og orientering.se

Scroll to Top