Hvad er orienteringsløb?

Høj puls og sved på panden. Koncentration og hjernearbejde. Smil på læben og en sjov og anderledes idrætsoplevelse. Det er orienteringsløb.

Orienteringsløb går ud på at orientere sig og finde vej i ukendt terræn fra post til post ved hjælp af kort og kompas. Og så gerne så hurtigt som muligt.

Kortet er specialtegnet og meget nøjagtigt og detaljeret.

Orienteringsløb er en sport for alle, både børn, voksne motionsløbere og eliteløbere, altså også for dig. Orienteringsløb foregår oftest i skoven, men kan også foregå i byer og endda indendørs.

Orienteringsløb giver mulighed for, at man som familie kan dyrke sport samtidigt på hvert sit niveau – lige fra børnebaner for de mindste, begynderbaner, lette baner, mellemsvære baner til svære og lange baner. Alle kan komme en tur i skoven. Også bedsteforældre kan være med. Orienteringsløb er en måde at komme ud at opleve mange forskellige naturtyper på og se områder af naturen man typisk aldrig ville se på en almindelig skovtur.

Orienteringsbanen består af en række poster, der er markeret i terrænet med orange/hvide nylonskærme.

  • Inden løbet: Kortet med posterne indtegnet udleveres i startøjeblikket
  • Under løbet: Posterne skal opsøges i rigtig rækkefølge (1-2-3……) ved hjælp af kompas og aflæsning af terrænet på kortet
  • Efter løbet: Er der tid til en god snak med konkurrenter og klubkammerater, blandt andet om hvilken vej man har valgt mellem posterne

Orienteringsløb er både træning af forskellige orienteringsteknikker og deltagelse i konkurrenceløb. Til konkurrenceløb er der flere forskellige baner. Dels er der aldersopdelte baner og dels er der baner i forskellige sværhedsgrader og længder.

Orienteringsløb er træning for både hjerne og hjerte.

Scroll to Top